O festiwalu

O festiwalu 2022-03-07T16:10:38+01:00

Uroczystości Ullmannowskie 2022 w miejscu narodzin kompozytora – po raz trzeci

W listopadzie 2018 roku po raz pierwszy w obu częściach podzielonego miasta Cieszyna – w Czeskim Cieszynie i Cieszynie – odbył się międzynarodowy festiwal muzyczny UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKIE, z inicjatywy Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie. Festiwal ten miał upamiętnić miejscowego rodaka, wybitnego austriacko-czesko-żydowskiego kompozytora Viktora Ullmanna (1898-1944), który jest zaliczany do tzw. „kompozytorów terezińskich”. I choć pierwsza edycja festiwalu miała skromny zasięg, spotkała się z wielkim uznaniem. Dlatego organizatorzy postanowili rozwijać nowo powstałą tradycję i w kolejnych latach organizować festiwal w formie biennale.

Jednak dramaturgia festiwalu nie skupia się jedynie na twórczości Viktora Ullmanna. Prezentowane są sylwetki i dzieła innych artystów muzycznych prześladowanych przez nazistów, żydowskich i nieżydowskich, a twórczość muzyczna międzywojennej Czechosłowacji jest przedstawiona w szerokim kontekście, z odniesieniem do współczesnych inspiracji tą kulturą muzyczną.

Druga edycja UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKICH, która odbyła się we wrześniu 2020 roku, nabrała wyraźnie międzynarodowego charakteru, bowiem oprócz obu miast i czeskich organizatorów w realizacji wydarzenia wzięły udział również ważne instytucje kulturalne z Czech, Polski i Austrii.

Międzynarodowy wymiar utrzyma a nawet rozwinie trzecia edycja, który odbędzie się w Czeskim Cieszynie i Cieszynie w terminie od 21 do 24 kwietnia 2022 roku. Wśród organizatorów są czescy, polscy i austriaccy partnerzy. Festiwal odbędzie się pod patronatem wojewody Województwa Morawsko-Śląskiego, miast Czeskiego Cieszyna i Cieszyna, Powiatu Cieszyśkiego, Konsula Generalnego Austrii w Katowicach, Konsul Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz dyrektorów austriackich ośrodków kultury w Pradze i Warszawie.

Na inauguracyjnym koncercie kameralnym festiwalu, który odbędzie się 21 kwietnia, tym razem w Cieszynie, wystąpią dwie artystki prawdziwie ucieleśniające globalny charakter zainteresowania twórczością Ullmanna – mieszkająca w Wiedniu izraelska śpiewaczka Shira Karmon oraz hiszpańska pianistka Maria Garzon, które zaprezentują publiczności pieśni oraz utwory fortepianowe Viktora Ullmanna. 22 kwietnia w czeskocieszyńskiej synagodze odbędzie się kolejny wieczór koncertowy a będzie on należał do czeskiego pianisty i kompozytora Jana Duška, który w swoim recitalu, oprócz muzyki Ullmanna, zaprezentuje również kompozycje współczesnych mu muzyków oraz autorską premierę światową utworu inspirowanego Viktorem Ullmannem. Austrię będzie w tym roku reprezentować eksperymentalny zespół muzyczno-teatralny ARBOS z Klagenfurtu w Karyntii, który 23 kwietnia na Małej Scenie Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie zaprezentuje lalkową wersję najsłynniejszego utworu Ullmanna, operę Cesarz Atlantydy albo Odmowa Śmierci. 24 kwietnia, ostatni dzień festiwalu, ponownie będzie poświęcony teatrowi muzycznemu – dzięki współpracy UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKICH oraz Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego w Ostrawie festiwalowa publiczność będzie miała okazję (w ramach wyjazdu) zobaczyć operę innego „kompozytora terezińskiego” współczesnego Ullmannowi – Zaręczyny we śnie Hansa Krásy (na motywach noweli F. M. Dostojewskiego Sen wuja).

Częścią tegorocznego programu towarzyszącego festiwalowi będzie po raz pierwszy konferencja międzynarodowa (22 kwietnia) o nazwie „Odbiór twrórczości Viktora Ullmanna w środkowej Europie”. W jej trakcie zostanie zaprezentowana trzymająca w napięciu historia ponownego powojennego odkrywania osoby i twórczości Viktora Ullmanna w Republice Czeskiej, Polsce, Austrii i Niemczech, pokazana w atrakcyjny sposób również dla laickiej publiczności. Kolejnym programem towarzyszącym będzie tradycyjny spacerŚladami Viktora Ullmanna po Cieszynie”.

Życzymy Wam, drodzy miłośnicy muzyki, krajowi i zagraniczni, spędzenia przyjemnych wiosennych dni w obu częściach Cieszyna, pełnych muzyki i wspomnień o kompozytorach, którzy odeszli zbyt wcześnie…