Kontakty

Kontakty 2020-08-28T10:27:04+02:00

Zespół festiwalowy 2020:

  Jana Galášová
dyrektor festivalu
  Magdalena Živná,
dyrektor programowa
  Łukasz Kazimierowicz
dyrektor organizacyjny polskiej części festiwalu
  Maria Gawlas
organizatorka wydarzeń upamiętniających
V. Ullmanna w Cieszynie
  Irena French
historyk, koordynatorka badań nad życiem rodziny
Viktora Ullmanna na terenie Miasta Cieszyna
  Pavel Noga
projekt graficzny

Autorzy artykułów fachowych: Magdalena Živná, Jacek Proszyk, Irena French
Autorka wystawy Viktor Ullmann – Niespokojny Środkowoeuropejczyk: ©Magdalena Živná
Edytorka publikacji Ullmannovské slavnosti 2020. Uroczystości Ullmannowskie 2020. Ullmann-Feierlichkeiten 2020: Magdalena Živná
Tłumaczenia: Roksana Waraksa, Joanna Schönwald, Magdalena Živná, Petr Brod

Kontakty dla mediów:
Jana Galášová, Český Těšín – reditel@knihovnatesin.cz (w języku czeskim)
Magdalena Živná, Praha – m.zivna@noemi-media.cz (w języku czeskim i niemieckim)
Łukasz Kazimierowicz, Cieszyn – kultura@um.cieszyn.pl (w języku polskim)

Inne informacje:
Kavárna Avion, Hlavní 2061, 737 01 Český Těšín, tel. (+420) 558 711 961
e-mail: noiva@noiva-tesin.cz

Przedsprzedaż wejściówek: Centrum informacji turystycznej Czeski Tesin, ul. Štefánikova 17, tel. (+ 420) 720 043 697