O festivalu

O festivalu 2023-08-01T10:19:47+02:00

Mezinárodní hudební festival Ullmannovské  slavnosti se v dnešním dvojměstí Českém Těšíně a Cieszynie (dřívě rakousko-uherském Těšíně)  zrodil v roce 2018 a jeho cílem je připomínat zdejšího rodáka,  již řadu let světově uznávaného rakousko-česko-židovského skladatele  Viktora Ullmanna (1898-1944).  Ale spolu s ním i jeho umělecké souputníky českého i německého  jazyka,  kteří tvořili významnou součást hudební kultury meziválečného Československa  i ty, kteří – Židé i Nežidé – byli perzekvováni nacistickou mocí. 

Vnějším podnětem ke zrodu festivalu bylo 120. výročí narození  skladatele. Toto výročí ale nejprve připomněl 18. ledna 2018 jubilejní koncert, pořádaný v Cieszynie Polsko-rakouskou společností, Městem Těšín a Okresem Těšín ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem ve Varšavě. V Českém Těšíně následoval v listopadu téhož roku 1. ročník festivalu ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI, pořádaný z iniciativy Městské knihovny v Českém Těšíně, do něhož se ale už zapojili i  polští partneři. Po úspěchu této akce se pořadatelé rozhodli v započaté tradici pokračovat  a festival nadále pořádat jako bienále. V roce 2019 proto jako další iniciativa proběhl  v polském Cieszyně další ullmannovský koncert.

Druhý  ročník festivalu ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI v září 2020 již obě  města organizačně propojil a nabyl zřetelně mezinárodního charakteru – účinkující umělci byli z České republiky, Polska i Rakouska. V této tendenci pak pokračoval i ročník třetí v dubnu 2022, který dále rozšířil počet koncertů a operních představení, do programu zařadil i mezinárodní  odbornou konferenci za účasti, českých, polských a německých hudebních vědců. V tomto roce se  do festivalu  také zapojilo i  Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, jehož operní scéna je dnes jedna z nejvýznamnějších operních scén v České republice.

V roce 2023, na který připadlo další  jubileum Viktora Ullmanna (125. výročí jeho narození) proběhl  lednu v Cieszynie další jubilejní koncert. V témže roce se tým festivalu  zapojil  do další vyznamné ullmannovské události, a sice  premiéry dvou skladatelových operních aktovek Cisař Atlantidy aneb Odepření smrti a Rozbitý džbán, které v únoru 2023 uvedlo Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě ve spolupráci  s projektem Musica non grata pražské Státní opery v rámci svého cyklu Opery terezínských skladatelů.  Při příležitosti této premiéry vydalo Níárodní divadlo moravskoslezské v Ostravě trojjazyčnou brožuru s texty životopisné výstavy o Viktoru Ullmannovi, kterou v roce 2018 pro první ročník festivalu vytvořila jeho umělecká ředitelka Magdalena Živná. Tato publikace byla slavnostně prezentována v Ostravě i v Praze.

A v plném proudu jsou přípravy na 4. ročník festivalu, který proběhne v dubnu 2024 v Českém Těšíně, Cieszynie a Ostravě.