O festivalu

O festivalu 2022-02-22T07:40:03+01:00

Ullmannův festival 2022 v rodišti skladatele – již potřetí

V listopadu 2018 se v obou částech rozděleného města Těšín – v Českém Těšíně i Cieszynie poprvé uskutečnil mezinárodní hudební festival Ullmannovské slavnosti, který vznikl z iniciativy Městské knihovny v Českém Těšíně k poctě místního rodáka, významného rakousko-česko-židovského skladatele Viktora Ullmanna (1898-1944)řazeného mezi tzv. „terezínské skladatele”. A ačkoliv první ročník měl ještě skromný rozsah, setkal se s velkým ohlasem. Proto se organizátoři rozhodli nově vzniklou tradici rozvíjet a jako formou bienále festival pořádat i v dalších letech.  

Dramaturgie festivalu se ovšem nezaměřuje pouze na dílo Viktora Ullmanna, ale uvádí i díla dalších nacismem pronásledovaných hudebních umělců, židovských i nežidovských, která prezentuje v širokém kontextu hudební tvorby meziválečného Československa i s přesahy do současných inspirací touto hudební kulturou.

Druhý ročník Ullmannovských slavností, konaný v září 2020, už jednoznačně nabyl mezinárodního charakteru, neboť se na něm kromě obou měst a českých pořadatelů  podílely i významné kulturní instituce české, polské a rakouské.

Tento mezinárodní rozměr zachová a dále rozvine i ročník třetí, který se Českém Těšíně a Cieszyně uskuteční od 21. do 24. dubna 2022. Pořadateli jsou čeští, polští a rakouští partneři. Festival proběhne pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, měst Český Těšín a Cieszyn, okresu Cieszyn, generálního konzula Rakouska v Katovicích, generální konzulky Polské republiky v Ostravě a ředitelů rakouských kulturních center v Praze a ve Varšavě.

Na zahajovacím komorním koncertu festivalu  21. dubna, konaném tentokrát v polském Cieszynie, vystoupí dvě umělkyně, které ztělesňují skutečně globální charakter zájmu o Ullmannovo dílo – izraelská pěvkyně, žijící ve Vídni, Shira Karmon, a španělská pianistka Maria Garzon, které publiku nabídnou písně a klavírní skladby Viktora Ullmanna. Další koncertní večer, 22. dubna v českotěšínské synagoze bude patřit českému klavíristovi a skladateli Janu Duškovi, jehož recitál kromě Ullmannovy hudby představí též kompozice jeho současníků i  světovou premiéru vlastní Duškovy skladby, inspirované Viktorem Ullmannem. Rakousko bude letos reprezentovat experimentální hudebně-divadelní soubor ARBOS z korutanského Klagenfurtu, který 23. dubna na Malé scéně Těšínského divadla v Českém Těšíně uvede svoji loutkovou verzi nejznámějšího Ullmannova díla, opery Císař Atlantidy aneb Odepření Smrti. Závěrečný den festivalu, 24. dubna, bude opět věnován hudebnímu divadlu – díky spolupráci ULLMANNOVSKÝCH  SLAVNOSTÍ s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě bude moci festivalové publikum (formou zájezdu) shlédnout operní dílo dalšího Ullmannova současníka a „terezínského skladatele” Hanse Krásy Zásnuby ve snu (na motivy novely F. M. Dostojevského Strýčkův sen).

Součástí doprovodného programu festivalu bude letos (22. dubna) poprvé i mezinárodní  konference s názvem „Recepce díla Viktora Ullmanna ve střední Evropě”, která formou přitažlivou i pro laické publikum představí napínavou historii poválečného znovuobjevování osoby a díla Viktora Ullmanna v České republice, Polsku, Rakousku a Německu. Dalším doprovodným programem bude již tradiční procházka „Po stopách Viktora Ullmanna v Cieszyně”.

Přejeme vám, vážení příznivci hudby, ať již tuzemští či zahraniční, abyste v obou částech Těšína strávili i letos krásné jarní dny, naplněné hudbou i vzpomínkami na skladatele, kteří zemřeli příliš brzy…