O festivalu

O festivalu 2024-06-07T13:29:08+02:00

Mezinárodní hudební festival Ullmannovské slavnosti se v dnešním dvojměstí Českém Těšíně a Cieszyně (dříve rakousko-uherském Těšíně)  zrodil v roce 2018 a jeho cílem je připomínat zdejšího rodáka,  již řadu let světově uznávaného rakousko-česko-židovského skladatele  Viktora Ullmanna (1898-1944).  Ale spolu s ním i jeho umělecké souputníky českého i německého jazyka, kteří tvořili významnou součást hudební kultury meziválečného Československa i ty, kteří – Židé i Nežidé – byli perzekvováni nacistickou mocí.  

Vnějším podnětem ke zrodu festivalu bylo 120. výročí narození skladatele. Toto výročí ale nejprve připomněl 18. ledna 2018 jubilejní koncert, pořádaný na polské straně města Polsko-rakouskou společností, Městem Těšín a Těšínským okresem ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem ve Varšavě. V Českém Těšíně následoval v listopadu téhož roku
1. ročník festivalu ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI, pořádaný z iniciativy Městské knihovny v Českém Těšíně, do něhož se ale už zapojili i polští partneři. Po úspěchu této akce se pořadatelé rozhodli v započaté tradici pokračovat a festival nadále pořádat jako bienále. V roce 2019 jako separátní  iniciativa proběhl v polském Cieszyně další ullmannovský koncert.

Druhý ročník festivalu ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI v září 2020 již obě části města organizačně propojil a nabyl zřetelně mezinárodního charakteru – účinkující umělci byli z České republiky, Polska i Rakouska. V této tendenci pak pokračoval i ročník třetí v dubnu 2022, který dále rozšířil počet koncertů a operních představení, do programu zařadil
i mezinárodní odbornou konferenci a do festivalu  také zapojil dalšího významného partnera – Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, dnes jednu z nejvýznamnějších operních scén v České republice.

V roce 2023, na který připadlo opět významné jubileum Viktora Ullmanna – 125. výročí jeho narození  – proběhl 
v polské části města další jubilejní koncert (leden 2023). A tým festivalu se zapojil i do další významné ullmannovské akce – premiéry dvou skladatelových operních aktovek Cisař Atlantidy aneb Odepření smrti a Rozbitý džbán – které
v únoru 2023 uvedlo Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s projektem Musica non grata pražské Státní opery v rámci svého cyklu Opery terezínských skladatelů.  Při příležitosti této premiéry vydalo NDM trojjazyčnou brožuru s texty životopisné výstavy o Viktoru Ullmannovi, kterou v roce 2018 pro první ročník festivalu vytvořila jeho umělecká ředitelka Magdalena Živná. Tato publikace byla slavnostně prezentována v Ostravě a 4. února 2024 ve Stavovském divadle  v Praze u příležitosti hostování opery NDM s uvedenou  inscenací.