Organizatorzy

Organizatorzy 2022-04-13T09:25:09+02:00

2022

POŘADATELÉ/ ORGANIZATORZY/ VERANSTALTER

Městská knihovna Český Těšín/ Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie/ Stadtbibliothek Český Těšín
NOEMI Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci/ Agencja komunikacji międzynarodowej/Agentur für internationale Kommunikation, Praha
Město Český Těšín/ Miasto Czeski Cieszyn/ Stadt Český Těšín
Město Cieszyn/ Miasto Cieszyn/ Stadt Cieszyn
Okresní úřad Těšín/ Powiat Cieszyński/ Bezirksamt Cieszyn
Rakouské kulturní fórum ve Varšavě/ Austriackie Forum Kultury w Warszawie/
Österreichisches Kulturforum Warschau
Muzeum Těšínského Slezska/Muzeum Śląska Cieszyńskiego/ Museum des Teschener Schlesiens, Cieszyn

HLAVNÍ PARTNER/GLÓWNI PARTNERZY/HAUPTPARTNER
Ministerstvo kultury ČR/ Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej/ Kulturministerium der Tschechischen Republik
Moravskoslezský kraj / Województwo Morawsko-Śląskie / Mährisch-Schlesische Region

Záštity nad festivalem převzali/ Festiwal odbywa się pod patronatem/ Die Schirmherrschaft übernahmen:
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje/ hetman Województwa Morawsko-Śląskiego/ Hauptmann der Mährisch-Schlesischen Region
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě/ Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie/ Generalkonsulin der Republik Polen in Ostrava
Mirosław Bienioszek, honorární konzul Rakouské republiky v Katovicích/ Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach/ Honorarkonsul der Republik Österreich in Kattowitz
Andreas Schmidinger, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze/ dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Pradze/ Direktor des Österreichischen Kulturforums Prag
Gudrun Hardiman-Pollross, ředitelka Rakouského kulturního fóra ve Varšavě/ dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie/ Direktorin des Österreichischen Kulturforums Warschau
Mieczysław Szczurek, přednosta Okresního úřadu Těšín/ starosta Powiatu Cieszyńskiego/ Leiter des Bezirksamts Cieszyn
Gabriela Hřebačková, starostka města Český Těšín/ Burmistrz miasta Czeskiego Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Český Těšín
Gabriela Staszkiewicz, starostka města Těšín/ Burmistrz miasta Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Cieszyn

PARTNEŘI/ PARTNERZY/ PARTNER
Rakouské kulturní fórum v Praze/ Austriackie Forum Kultury w Pradze/ Österreichisches Kulturforum Prag
Národní divadlo moravskoslezské/ Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie/ Mährisch-Schlesisches Nationaltheater Ostrava
Polsko-rakouská společnost/ Towarzystwo Polsko-Austriackie/ Polnisch-Österreichische Gesellschaft, Cieszyn
Institut terezínských skladatelů/ Instytut Kompozytorów Terezińskich/ Institut Theresienstädter Komponisten
Polský svaz kulturně osvětový/ Polski Związek Kulturalno-Oświatowy/ Polnischer Kultur- und Bildungsverband Český Těšín
Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Těšín/ Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Cieszyn/ Teschener Kulturzentrum „Nationalhaus“, Cieszyn
Rotary kluby/ Rotary kluby/ Rotary Clubs Opava, Frýdek-Místek a Kopřivnice