Archwium

Archwium 2023-06-22T08:15:10+02:00

UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKIE 2022
3 edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
Przy udziale partnerów z Czech, Polski i Austrii
Český Těšín, Cieszyn
21 – 24 kwietnia 2022

 

Uroczystości Ullmannowskie 2022 w miejscu narodzin kompozytora – po raz trzeci

W listopadzie 2018 roku po raz pierwszy w obu częściach podzielonego miasta Cieszyna – w Czeskim Cieszynie i Cieszynie – odbył się międzynarodowy festiwal muzyczny UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKIE, z inicjatywy Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie. Festiwal ten miał upamiętnić miejscowego rodaka, wybitnego austriacko-czesko-żydowskiego kompozytora Viktora Ullmanna (1898-1944), który jest zaliczany do tzw. „kompozytorów terezińskich”. I choć pierwsza edycja festiwalu miała skromny zasięg, spotkała się z wielkim uznaniem. Dlatego organizatorzy postanowili rozwijać nowo powstałą tradycję i w kolejnych latach organizować festiwal w formie biennale.

Jednak dramaturgia festiwalu nie skupia się jedynie na twórczości Viktora Ullmanna. Prezentowane są sylwetki i dzieła innych artystów muzycznych prześladowanych przez nazistów, żydowskich i nieżydowskich, a twórczość muzyczna międzywojennej Czechosłowacji jest przedstawiona w szerokim kontekście, z odniesieniem do współczesnych inspiracji tą kulturą muzyczną.

Druga edycja UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKICH, która odbyła się we wrześniu 2020 roku, nabrała wyraźnie międzynarodowego charakteru, bowiem oprócz obu miast i czeskich organizatorów w realizacji wydarzenia wzięły udział również ważne instytucje kulturalne z Czech, Polski i Austrii.

Międzynarodowy wymiar utrzyma a nawet rozwinie trzecia edycja, który odbędzie się w Czeskim Cieszynie i Cieszynie w terminie od 21 do 24 kwietnia 2022 roku. Wśród organizatorów są czescy, polscy i austriaccy partnerzy. Festiwal odbędzie się pod patronatem wojewody Województwa Morawsko-Śląskiego, miast Czeskiego Cieszyna i Cieszyna, Powiatu Cieszyśkiego, Konsula Generalnego Austrii w Katowicach, Konsul Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz dyrektorów austriackich ośrodków kultury w Pradze i Warszawie.

Na inauguracyjnym koncercie kameralnym festiwalu, który odbędzie się 21 kwietnia, tym razem w Cieszynie, wystąpią dwie artystki prawdziwie ucieleśniające globalny charakter zainteresowania twórczością Ullmanna – mieszkająca w Wiedniu izraelska śpiewaczka Shira Karmon oraz hiszpańska pianistka Maria Garzon, które zaprezentują publiczności pieśni oraz utwory fortepianowe Viktora Ullmanna. 22 kwietnia w czeskocieszyńskiej synagodze odbędzie się kolejny wieczór koncertowy a będzie on należał do czeskiego pianisty i kompozytora Jana Duška, który w swoim recitalu, oprócz muzyki Ullmanna, zaprezentuje również kompozycje współczesnych mu muzyków oraz autorską premierę światową utworu inspirowanego Viktorem Ullmannem. Austrię będzie w tym roku reprezentować eksperymentalny zespół muzyczno-teatralny ARBOS z Klagenfurtu w Karyntii, który 23 kwietnia na Małej Scenie Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie zaprezentuje lalkową wersję najsłynniejszego utworu Ullmanna, operę Cesarz Atlantydy albo Odmowa Śmierci. 24 kwietnia, ostatni dzień festiwalu, ponownie będzie poświęcony teatrowi muzycznemu – dzięki współpracy UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKICH oraz Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego w Ostrawie festiwalowa publiczność będzie miała okazję (w ramach wyjazdu) zobaczyć operę innego „kompozytora terezińskiego” współczesnego Ullmannowi – Zaręczyny we śnie Hansa Krásy (na motywach noweli F. M. Dostojewskiego Sen wuja).

Częścią tegorocznego programu towarzyszącego festiwalowi będzie po raz pierwszy konferencja międzynarodowa (22 kwietnia) o nazwie „Odbiór twrórczości Viktora Ullmanna w środkowej Europie”. W jej trakcie zostanie zaprezentowana trzymająca w napięciu historia ponownego powojennego odkrywania osoby i twórczości Viktora Ullmanna w Republice Czeskiej, Polsce, Austrii i Niemczech, pokazana w atrakcyjny sposób również dla laickiej publiczności. Kolejnym programem towarzyszącym będzie tradycyjny spacerŚladami Viktora Ullmanna po Cieszynie”.

Życzymy Wam, drodzy miłośnicy muzyki, krajowi i zagraniczni, spędzenia przyjemnych wiosennych dni w obu częściach Cieszyna, pełnych muzyki i wspomnień o kompozytorach, którzy odeszli zbyt wcześnie…

2022

POŘADATELÉ/ ORGANIZATORZY/ VERANSTALTER

Městská knihovna Český Těšín/ Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie/ Stadtbibliothek Český Těšín
NOEMI Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci/ Agencja komunikacji międzynarodowej/Agentur für internationale Kommunikation, Praha
Město Český Těšín/ Miasto Czeski Cieszyn/ Stadt Český Těšín
Město Cieszyn/ Miasto Cieszyn/ Stadt Cieszyn
Okresní úřad Těšín/ Powiat Cieszyński/ Bezirksamt Cieszyn
Rakouské kulturní fórum ve Varšavě/ Austriackie Forum Kultury w Warszawie/
Österreichisches Kulturforum Warschau
Muzeum Těšínského Slezska/Muzeum Śląska Cieszyńskiego/ Museum des Teschener Schlesiens, Cieszyn

HLAVNÍ PARTNER/GLÓWNI PARTNERZY/HAUPTPARTNER
Ministerstvo kultury ČR/ Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej/ Kulturministerium der Tschechischen Republik
Moravskoslezský kraj / Województwo Morawsko-Śląskie / Mährisch-Schlesische Region

Záštity nad festivalem převzali/ Festiwal odbywa się pod patronatem/ Die Schirmherrschaft übernahmen:
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje/ hetman Województwa Morawsko-Śląskiego/ Hauptmann der Mährisch-Schlesischen Region
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě/ Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie/ Generalkonsulin der Republik Polen in Ostrava
Mirosław Bienioszek, honorární konzul Rakouské republiky v Katovicích/ Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach/ Honorarkonsul der Republik Österreich in Kattowitz
Andreas Schmidinger, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze/ dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Pradze/ Direktor des Österreichischen Kulturforums Prag
Gudrun Hardiman-Pollross, ředitelka Rakouského kulturního fóra ve Varšavě/ dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie/ Direktorin des Österreichischen Kulturforums Warschau
Mieczysław Szczurek, přednosta Okresního úřadu Těšín/ starosta Powiatu Cieszyńskiego/ Leiter des Bezirksamts Cieszyn
Gabriela Hřebačková, starostka města Český Těšín/ Burmistrz miasta Czeskiego Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Český Těšín
Gabriela Staszkiewicz, starostka města Těšín/ Burmistrz miasta Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Cieszyn

PARTNEŘI/ PARTNERZY/ PARTNER
Rakouské kulturní fórum v Praze/ Austriackie Forum Kultury w Pradze/ Österreichisches Kulturforum Prag
Národní divadlo moravskoslezské/ Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie/ Mährisch-Schlesisches Nationaltheater Ostrava
Polsko-rakouská společnost/ Towarzystwo Polsko-Austriackie/ Polnisch-Österreichische Gesellschaft, Cieszyn
Institut terezínských skladatelů/ Instytut Kompozytorów Terezińskich/ Institut Theresienstädter Komponisten
Polský svaz kulturně osvětový/ Polski Związek Kulturalno-Oświatowy/ Polnischer Kultur- und Bildungsverband Český Těšín
Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Těšín/ Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Cieszyn/ Teschener Kulturzentrum „Nationalhaus“, Cieszyn
Rotary kluby/ Rotary kluby/ Rotary Clubs Opava, Frýdek-Místek a Kopřivnice

UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKIE 2022
III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
Český Těšín, Cieszyn
21 – 24 kwietnia 2022

Czwartek  21. 4. 2022 o godz. 18:00, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, Cieszyn
Uroczysta inauguracja Festiwalu
Film „Viktor Ullmann – biografia nagrania“ (fragment)
Koncert kameralny twórczości Viktora Ullmanna
Shira Karmon – sopran (Austria/ Izrael), Maria Garzon – fortepian (Austria/ Hiszpania)
Trzy pieśni w jidysz (Brezulinka), op. 53
Sześć pieśni do słów Alberta Steffena, op. 17
Sonata No. 7 na fortepian
Sześć pieśni do słów Louïse Labé, op. 34 (wybór)
Little Cakewalk (Chançons des enfants francaises)
wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona, dlatego prosimy o odebranie darmowych biletów w Centrum Informacji Turystycznej w Czeskim Cieszynie, ul. Główna 1


Piątek 22. 4. 2022 od godz. 10:00 do 15:00, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn
Konferencja naukowa
Odbiór dzieła Viktora Ullmanna w krajach Europy Środkowej
we współpracy z Instytutem Kompozytorów Terezińskich
(gwarant imprezy/ dyrektor IKT prof. Lubomír Spurný)
Prelegenci z Republiki Czeskiej, Polski oraz Niemiec
– prof. Lubomír Spurný, prof. Dr hab. Magdalena Dziadek, Dr. Albrecht Dümling, dr Witold Pieńkowski, Mgr. Irena Troupová
(bez tłumaczenia, w broszurze programowej będą do dyspozycji tłumaczenia referatów)
wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona, dlatego prosimy o odebranie darmowych biletów w Centrum Informacji Turystycznej w Czeskim Cieszynie, ul. Główna 1


Piątek  22. 4. 2022 o godz. 18:00, Synagoga Schomre Schabos, Czeski Cieszyn
Recital fortepianowy 
Jan Dušek (Republika Czeska)
Pavel Haas: Suita na fortepian, op. 13
Jan Dušek: Czekając na świt. Sonata na fortepian (premiera światowa)
Viktor Ullmann: Sonata na fortepian No. 6, op. 49
Rudolf Karel: Tema con variazioni, op. 13
wstęp 100 CZK
Przedspzedaż biletów w Centrum Informacji Turystycznej w Czeskim Cieszynie, ul. Główna 1


Sobota 23. 4. 2022 o godz. 18:00, Teatr Cieszyński, Mała Scena, Czeski Cieszyn
Viktor Ullmann: Der Kaiser von Atlantis oder Die Todverweigerung (Cesarz Atlantydy albo Odmowa Śmierci)
ARBOS, Stowarzyszenie muzyki i teatru,  Klagenfurt (Austria)
Lalkowa wersja najsłynniejszej opery Ullmanna w reżyserii Herberta Gantschachera
W języku niemieckim (do dyspozycji będzie tłumaczenie libretta w języku czeskim i polskim)
wstęp 100 CZK
Przedspzedaż biletów w Centrum Informacji Turystycznej w Czeskim Cieszynie, ul. Główna 1


Niedziela 24. 4. o godz. 10:00
Spacer śladami Viktora Ullmanna w Cieszynie (Irena French, dyrektorka Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie)
Zbiórka: Plac Józefa Poniatowskiego, Cieszyn (przy KP Policji)
wstęp wolny


Niedziela 24. 4. o godz. 15:00
Wycieczka autobusowa
Narodowy Teatr Morawsko-Śląski – Teatr Antonína Dvořáka, Ostrawa
Hans Krása: Zaręczyny we śnie (Verlobung im Traum)
Przedstawienie operowe. Nowa inscenizacja Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego, pierwsza część tzw. projektu terezińskiego
Kierownictwo muzyczne: Marek Šedivý, reżyseria: Jiří Nekvasil
W niemieckim oryginale z czeskimi i angielskimi napisami.
Odjazd autobusu o godz. 13:30 z dworca autobusowego w Czeskim Cieszynie
Przedspzedaż biletów w Centrum Informacji Turystycznej w Czeskim Cieszynie, ul. Główna 1
wstęp 210 CZK

Możliwość zmian w programie

Międzynarodowa konferencja naukowa
ODBIÓR TWÓRCZOŚCI VIKTORA ULLMANNA W ŚRODKOWEJ EUROPIE
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. T. Regera 6, Cieszyn
Pt 22. 4. 2022, od 10:00 do 15:00

W ramach trzeciej edycji festiwalu UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKIE 2022 odbędzie się – po raz pierwszy w Republice Czeskiej – międzynarodowe spotkanie fachowców z Republiki Czeskiej, Polski i Niemiec, czyli krajów bezpośrednio związanych z życiowymi losami Viktora Ullmanna. Zostanie przedstawiona skomplikowana i pełna napięcia historia, atrakcyjna również dla laickiej publiczności, o ponownym odkrywaniu osoby i twórczości kompozytora w powojennej Europie. Po wojnie muzyka Ullmanna zabrzmiała po raz pierwszy „już” w 1975 roku w Amsterdamie, jednak trzeba było poczekać kolejnych piętnaście lat, zanim mogła się z nią w większej mierze i intensywności zaznajomić międzynarodowa scena muzyczna – również dzięki upadku „żelaznej kurtyny“. W każdym z wymienionych krajów to „ponowne odkrywanie” wyglądało inaczej. Między innymi to porównanie zostanie przedstawione w referatach naszych prelegentów:

Dr. Albrecht Dümling (Berlin), prezes zarządu stowarzyszenia musica reanimata
Przełom z „Cesarzem z Atlantydy”. Odbiór twórczości Viktora Ullmanna w Niemczech

Irena Troupo (Praga), sopranistka i wykonawczyni na pierwszej płycie CD z kompletnym nagraniem pieśni Ullmanna w Republice Czeskiej
Jak spotkałam Viktora Ullmanna

prof. Lubomír Spurný (Brno), muzykolog, prodziekan Uniwersytetu Masaryka i dyrektor Instytutu Kompozytorów Terezińskich, fachowy gwarant konferencji
Obcy pasażer Viktor Ullmann

prof. Magdalena Dziadek (Kraków), muzykolożka, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Historia (nie)obecności Viktora Ullmanna w polskim świecie muzycznym

Dr. Witold Pieńkowski (Katowice), Uniwersytet Śląski
Życie muzyczne Cieszyna od przełomu XIX i XX wieku do 1945 roku

Moderowanie:
PhDr. Magdalena Živná (Praga), muzykolożka i dyrektor programowa festiwalu Uroczystości Ullmannowskie

Przy współpracy z Instytutem Kompozytorów Terezińskich.
Konferencja bez tłumaczenia, w broszurze programowej będą do dyspozycji tłumaczenia referatów w języku czeskim, niemieckim i polskim
.

UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKIE 2020
2 edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego

Český Těšín, Cieszyn
23 – 26 września 2020PROGRAM
Środa 23. 9. 2020 o godz. 17:00
Kawiarnia Avion, Główna 2061, Czeski Cieszyn
Viktor Ullmann – ofiara holocaustu i muzyczny klasyk XX wieku
Dyskusja o Viktorze Ullmannie w kontekście życia w terezińskim getcie oraz o nowym teatralnym projekcie Narodowego Teatru Morawskośląskiego w Ostrawie
W dyskusji wezmą udział:
Jiří Nekvasil, dyrektor Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego w Ostrawie
Lubomír Spurný, muzykolog, Uniwersytet im. Masaryka, Brno
Jaromír Nohavica, poeta i piosenkarz, autor czeskiego libretta do oper Cesarz Atlantydy i Rozbity dzban, Ostrawa
Dyskusję poprowadzi Magdalena Živná, muzykolog, tłumacz, Praga
(wejściówki: 100 koron)

Czwartek 24. 9. 2020 o godz. 17:00
Kawiarnia Avion, Czeski Cieszyn
OTWARCIE FESTIWALU
(Wejście tylko za zaproszeniem)
Angels Duo
(bracia Kamil i Aleksander Aniołowie) – gitary (Polska), laureaci VI Cieszyńskich Spotkań Muzycznych w Cieszynie „Viktor Ullmann in memoriam 2019“
(Piazzolla, Granados, Scarlatti)
Otwarcie wystawy Viktor Ullmann – Niespokojny Środkowoeuropejczyk w ogrodzie zimowym kawiarni Avion

Piątek 25. 9. 2020 o godz. 10:00
Kawiarnia Avion, Czeski Cieszyn
Viktor Ullmann w kontekście
Pogadanka dla studentów i szerokiej publiczności
Przy okazji 75-lecia wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i 75-lecia wyzwolenia getta Terezin
Lubomír Spurný, muzykolog
(wstęp wolny)

Piątek 25. 9. 2020 o godz. 18:00
Synagoga Schomre Chabos, ul. Bożka, Czeski Cieszyn
Miłość, wojna i jazz
Koncert kameralny utworów Viktora Ullmanna i Erwina Schulhoffa
Rupert Bergmann – baryton, Christoph Traxler – fortepian (Austria), poprowadzi: Magdalena Živná
(wejściówki: 100 koron)

Sobota 26. 9. 2020 o godz. 10:00
Zbiórka na parkingu przed supermarketem Intermarche, Cieszyn, ul. Górna 21
Śladami Viktora Ullmanna po Cieszynie – komentowany spacer
Poprowadzi Irena French, historyk, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn
(wstęp wolny)

Sobota 26. 9. 2020 o godz. 17:00
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn
Uhonorowanie Viktora Ullmanna

Koncert kwartetu smyczkowego Foederis Ensemble (Polska)
Anna Markiewicz – Wiolonczela, Karolina Gutowska – skrzypce, Stanisław Dziąg – skrzypce, Marek Czech – altówka
(Ullmann, Krása, Haas, Eröd)
(wstęp wolny)

ORGANIZATORZY
Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie
Miasto Cieszyn
NOEMI Arts&Media, Agencja komunikacji międzynarodowej,Praga
Austriackie Forum Kultury w Warszawie
Powiat Cieszyński

GŁÓWNI PARTNERZY
Fundusz Przyszłościowy Republiki Austrii
Fundacja Gminy Żydowskiej w Pradze

PARTNERZY
Miasto Czeski Cieszyn
Austriackie Forum Kultury w Pradze
Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie
Towarzystwo Polsko-Austriackie, Cieszyn
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, Český Těšín
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Cieszyn
Artystyczna Szkoła Podstawowa im. Pawła Kalety, Český Těšín
Instytut Kompozytorów Terezińskich

Festiwal wsparły kluby Rotary:
RC Opava, RC PRAHA City i RC Frýdek-Místek i Kopřivnice

Festiwal odbywa się pod patronatem:
Andreas Schmidinger, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Pradze
Rupert Weinmann, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie
Mirosław Bienioszek, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
Mieczysław Szczurek, starosta Powiatu Cieszyńskiego
Gabriela Hřebačková, Burmistrz miasta Czeskiego Cieszyna
Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz miasta Cieszyna