Pořadatelé a partneři

Pořadatelé a partneři 2020-08-03T11:46:07+02:00

POŘADATELÉ

Městská knihovna Český Těšín
Město Těšín
NOEMI Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci, Praha
Rakouské kulturní fórum ve Varšavě
Okresní úřad Těšín

HLAVNÍ PARTNEŘI

Fond budoucnosti Rakouské republiky
Nadace Židovské obce v Praze

PARTNEŘI

Město Český Těšín
Rakouské kulturní fórum v Praze
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
Polsko-rakouská společnost, Těšín
Muzeum Těšínského Slezska, Těšín
Polský svaz kulturně osvětový, Český Těšín
Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Těšín
Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín
Institut terezínských skladatelů, Terezín

Festival podpořily Rotary kluby:
RC Opava, RC Praha City a RC Frýdek-Místek a Kopřivnice

ZÁŠTITY NAD FESTIVALEM PŘEVZALI:

Andreas Schmidinger, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze
Rupert Weinmann, ředitel Rakouského kulturního fóra ve Varšavě
Mirosław Bienioszek, honorární konzul Rakouské republiky v Katovicích
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě
Mieczysław Szczurek, přednosta Okresního úřadu Těšín
Gabriela Hřebačková, starostka města Český Těšín
Gabriela Staszkiewicz, starostka města Těšín