Archiv

Archiv 2024-01-16T09:34:20+01:00

Akce v roce 2023:
MIMOŘÁDNÝ KONCERT KE 125. VÝROČÍ NAROZENÍ VIKTORA ULLMANNA
Sobota 14. 1. 2023 17:00
COK Dom Narodowy Cieszyn, Polsko

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Ullmann-v-Ciesz.14.01.2023-719x1024.png.


CÍSAŘ ATLANTIDY ANEB ODEPŘENÍ SMRTI (Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung)
Viktor Ullmann
Premiéra 16.2.2023, 18:30 – Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava
Jednoaktová opera z roku 1944


ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2022
3. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Za účasti českých, polských a rakouských partnerů
Český Těšín, Cieszyn
21. – 24. dubna 2022

PROGRAM
Čtvrtek 21. 4. 2022 v 18  hodin, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Rynek 12, Cieszyn
Slavnostní zahájení festivalu
Film „Viktor Ullmann – biografie nahrávky“ (úryvek)
Komorní koncert z díla Viktora Ullmanna
Účinkují: Shira Karmon  – soprán (Rakousko / Izrael)
Maria Garzon – klavír (Rakousko / Španělsko)
Tři písně v jidiš (Brezulinka), op. 53
Šest písní na slova Alberta Steffena, op. 17
Sonáta č. 7 pro klavír
Šest písní na slova Louïse Labé, op. 34 (výběr)
Little Cakewalk (Chançons des enfants francaises)


Pátek 22. 4. 2022 v 10 – 15 hodin, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn
Odborná konference
Recepce díla Viktora Ullmanna v zemích Střední Evropy ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů
(garant akce/ ředitel ITS prof. Lubomír Spurný)
Referenti z České republiky, Polska a Německa  – prof. Lubomír Spurný, prof. Dr hab. Magdalena Dziadek, Dr. Albrecht Dümling, dr Witold Pieńkowski, Mgr. Irena Troupová
(bez tlumočení, překlady referátů k dispozici v programové brožuře)


Pátek 22. 4. 2022 v 18 hodin,
Synagoga Schomre Schabos, Český Těšín
Klavírní recitál Jana Duška
Pavel Haas: Suita pro klavír, op. 13
Jan Dušek: Čekání na úsvit. Sonáta pro klavír (světová premiéra)
Viktor Ullmann: Klavírní sonáta č. 6, op. 49
Rudolf Karel: Tema con variazioni, op. 13

Sobota 23. 4. 2022 v 18.00 hodin, Malá scéna Těšínského divadla, Český Těšín
Viktor Ullmann: Císař Atlantidy aneb Odepření smrti
Loutková verze nejznámější Ullmannovy opery v režii Herberta Gantschachera
ARBOS, Společnost pro hudbu a divadlo, Klagenfurt (Rakousko)
V německém originále

Neděle 24. 4. 2022 v 10 hodin, sraz: Náměstí Józefa Poniatowského, Cieszyn
Komentovaná prohlídka
Po stopách Viktora Ullmanna v Cieszyně
Irena French, ředitelka Muzea Těšínského Slezska v Cieszyně

Neděle 24. 4. 2022 v 15 hodin
Autobusový zájezd do NDM – Divadla antonína Dvořáka v Ostravě
Hans Krása: Zásnuby ve snu
Operní představení
Nová inscenace Národního divadla moravskoslezského, první část jeho tzv. terezínského projektu
V německém originále s českými a anglickými titulky.

2022
POŘADATELÉ/ ORGANIZATORZY/ VERANSTALTER

Městská knihovna Český Těšín/ Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie/ Stadtbibliothek Český Těšín
NOEMI Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci/ Agencja komunikacji międzynarodowej/Agentur für internationale Kommunikation, Praha
Město Český Těšín/ Miasto Czeski Cieszyn/ Stadt Český Těšín
Město Cieszyn/ Miasto Cieszyn/ Stadt Cieszyn
Okresní úřad Cieszyn/ Powiat Cieszyński/ Bezirksamt Cieszyn
Rakouské kulturní fórum ve Varšavě/ Austriackie Forum Kultury w Warszawie/
Österreichisches Kulturforum Warschau
Muzeum Těšínského Slezska/Muzeum Śląska Cieszyńskiego/ Museum des Teschener Schlesiens, Cieszyn

HLAVNÍ PARTNER/GLÓWNI PARTNERZY/HAUPTPARTNER
Ministerstvo kultury ČR/ Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej/ Kulturministerium der Tschechischen Republik
Moravskoslezský kraj / Województwo Morawsko-Śląskie / Mährisch-Schlesische Region

Záštity nad festivalem převzali/ Festiwal odbywa się pod patronatem/ Die Schirmherrschaft übernahmen:
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje/ hetman Województwa Morawsko-Śląskiego/ Hauptmann der Mährisch-Schlesischen Region
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě/ Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie/ Generalkonsulin der Republik Polen in Ostrava
Mirosław Bienioszek, honorární konzul Rakouské republiky v Katovicích/ Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach/ Honorarkonsul der Republik Österreich in Kattowitz
Andreas Schmidinger, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze/ dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Pradze/ Direktor des Österreichischen Kulturforums Prag
Gudrun Hardiman-Pollross, ředitelka Rakouského kulturního fóra ve Varšavě/ dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie/ Direktorin des Österreichischen Kulturforums Warschau
Mieczysław Szczurek, přednosta Okresního úřadu Těšín/ starosta Powiatu Cieszyńskiego/ Leiter des Bezirksamts Cieszyn
Gabriela Hřebačková, starostka města Český Těšín/ Burmistrz miasta Czeskiego Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Český Těšín
Gabriela Staszkiewicz, starostka města Těšín/ Burmistrz miasta Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Cieszyn

PARTNEŘI/ PARTNERZY/ PARTNER
Rakouské kulturní fórum v Praze/ Austriackie Forum Kultury w Pradze/ Österreichisches Kulturforum Prag
Národní divadlo moravskoslezské/ Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie/ Mährisch-Schlesisches Nationaltheater Ostrava
Polsko-rakouská společnost/ Towarzystwo Polsko-Austriackie/ Polnisch-Österreichische Gesellschaft, Cieszyn
Institut terezínských skladatelů/ Instytut Kompozytorów Terezińskich/ Institut Theresienstädter Komponisten
Polský svaz kulturně osvětový/ Polski Związek Kulturalno-Oświatowy/ Polnischer Kultur- und Bildungsverband Český Těšín
Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Těšín/ Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Cieszyn/ Teschener Kulturzentrum „Nationalhaus“, Cieszyn
Rotary kluby/ Rotary kluby/ Rotary Clubs Opava, Frýdek-Místek a Kopřivnice

Záštita


ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2020
2. ročník mezinárodního hudebního festivalu Český Těšín, Cieszyn
23. – 26. září 2020PROGRAM
Středa 23. 9. 2020 v 17 hodin, kavárna Avion, Hlavní třída 2061, Český Těšín
Viktor Ullmann – oběť holocaustu i klasik hudby 20. století
Pódiová diskuse o Viktoru Ullmannovi v kontextu hudebního života v ghettu Terezín a o novém inscenačním projektu NDMS Ostrava
Diskuse se zúčastnili:
Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, Ostrava
Lubomír Spurný, muzikolog, Masarykova univerzita Brno
Jaromír Nohavica, básník a písničkář, autor českého přebásnění libret k Ullmannovým operám Císař Atlantidy aneb Odepření smrti a Rozbitý džbán, Ostrava
Moderovala: Magdalena Živná, muzikoložka a překladatelka, Praha

Čtvrtek 24. 9. 2020 v 17 hodin, kavárna Avion, Hlavní třída 2061, Český Těšín
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Angels Duo
(bratři Kamil a Aleksander Aniołovi) – kytary (Polsko), vítězové VI. ročníku Těšínských hudebních setkání „Viktor Ullmann in memoriam“ 2019
(Piazzolla, Granados, Scarlatti, ad.)
Zahájení výstavy „Viktor Ullmann – neklidný Středoevropan“ v zimní zahradě kavárny Avion

Pátek 25. 9. 2020 v 10 hodin, kavárna Avion, Hlavní třída 2061, Český Těšín
Viktor Ullmann v kontextech
Přednáška pro studenty a veřejnost. K 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau a 75. výročí osvobození ghetta Terezín
Lubomír Spurný, muzikolog

Pátek 25. 9. 2020 v 18 hodin, Synagoga Schomre Chabos, Božkova ul., Český Těšín
Láska, válka a jazz
Komorní koncert z děl Viktora Ullmanna a Erwina Schulhoffa
Rupert Bergmann – baryton, Christoph Traxler – klavír (Rakousko), moderace: Magdalena Živná

Sobota 26. 9. 2020 v 10 hodin sraz na parkovišti před supermarketem Intermarche, Cieszyn, ul. Górna 21
Po stopách Viktora Ullmanna v Cieszyně – komentovaná prohlídka
Výklad: Irena French, historička, Muzeum Těšínského Slezska, Cieszyn

Sobota 26. 9. 2020 v 17 hodin, Těšínské centrum kultury „Dom Narodowy“, Náměstí 12, Cieszyn
K poctě Viktora Ullmanna
Koncert smyčcového kvarteta Foederis Ensemble (Polsko)
Anna Markiewicz – violoncello, Karolina Gutowska – housle, Stanisław Dziąg – housle, Marek Czech – viola
(Ullmann, Krása, Haas, Eröd)

POŘADATELÉ
Městská knihovna Český Těšín
Město Těšín
NOEMI Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci, Praha
Rakouské kulturní fórum ve Varšavě
Okresní úřad Těšín

HLAVNÍ PARTNEŘI
Fond budoucnosti Rakouské republiky
Nadace Židovské obce v Praze

PARTNEŘI
Město Český Těšín
Rakouské kulturní fórum v Praze
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
Polsko-rakouská společnost, Těšín
Muzeum Těšínského Slezska, Těšín
Polský svaz kulturně osvětový, Český Těšín
Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Těšín
Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín
Institut terezínských skladatelů, Terezín

Festival podpořily Rotary kluby:
RC Opava, RC Praha City a RC Frýdek-Místek a Kopřivnice

ZÁŠTITY NAD FESTIVALEM PŘEVZALI:
Andreas Schmidinger, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze
Rupert Weinmann, ředitel Rakouského kulturního fóra ve Varšavě
Mirosław Bienioszek, honorární konzul Rakouské republiky v Katovicích
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě
Mieczysław Szczurek, přednosta Okresního úřadu Těšín
Gabriela Hřebačková, starostka města Český Těšín
Gabriela Staszkiewicz, starostka města Těšín

Ullmannovské slavnosti 2020 plakát

ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2018
1. ročník mezinárodního hudebního festivalu Český Těšín, Cieszyn
7. – 9. listopadu 2018
Kulturní událost k 120. výročí narození významného česko-rakouského hudebního skladatele, těšínského rodáka Viktora Ullmanna

PROGRAM
Středa 7. 11. 2018 v 16 hodin, sraz u Čítárny a kavárny Avion
Po stopách Viktora Ullmanna Cieszynem
Komentovaná procházka Ireny French městem Cieszynem, kde se Ullmann v r. 1898 narodil a žil do r. 1909. Návštěva míst spojených s jeho životem.

Irena French

Čtvrtek 8. 11. 2018 v 17 hodin, Čítárna a kavárna Avion
Viktor Ullmann – Neklidný Středoevropan

Zahájení biografické výstavy o Viktoru Ullmannovi a diskusní večer k 120. výročí narození významného hudebního skladatele, těšínského rodáka, patřícího mezi tzv. terezínské skladatele, jehož dílo bylo u nás znovu objeveno až po roce 1990. Výstava trvala do 5. 12. 2018

Pátek 9. 11. 2018 v 19 hodin, Budova bývalé synagogy, Božkova ul.
Pocta Viktoru Ullmannovi – komorní koncert
Na koncertě zazněl výběr písní pro soprán a klavír Viktora Ullmanna v podání pražských interpretů, sopranistky Ireny Troupové a klavíristy Jana Duška. Zazněl rovněž cyklus Lidové písně a tance z Těšínska jiného významného židovského skladatele Erwina Schulhoffa, který se taktéž stal obětí holocaustu.

POŘADATELÉ
Městská knihovna Český Těšín
Zamek Cieszyn

PARTNEŘI
NOEMI Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci
Muzeum Těšínského Slezska, Cieszyn
Hlavní výbor PZKO Český Těšín

Festival se konal pod záštitou:
vedení Města Český Těšín a Andrease Schmidingera, ředitele Rakouského kulturního fóra v Praze

Ullmannovské slavnosti 2018 plkát