Archiv

Archiv 2023-01-17T11:06:15+01:00


ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2022
3. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Za účasti českých, polských a rakouských partnerů
Český Těšín, Cieszyn
21. – 24. dubna 2022

Ullmannův festival 2022 v rodišti skladatele – již potřetí

V listopadu 2018 se v obou částech rozděleného města Těšín – v Českém Těšíně i Cieszynie poprvé uskutečnil mezinárodní hudební festival Ullmannovské slavnosti, který vznikl z iniciativy Městské knihovny v Českém Těšíně k poctě místního rodáka, významného rakousko-česko-židovského skladatele Viktora Ullmanna (1898-1944)řazeného mezi tzv. „terezínské skladatele”. A ačkoliv první ročník měl ještě skromný rozsah, setkal se s velkým ohlasem. Proto se organizátoři rozhodli nově vzniklou tradici rozvíjet a jako formou bienále festival pořádat i v dalších letech.  

Dramaturgie festivalu se ovšem nezaměřuje pouze na dílo Viktora Ullmanna, ale uvádí i díla dalších nacismem pronásledovaných hudebních umělců, židovských i nežidovských, která prezentuje v širokém kontextu hudební tvorby meziválečného Československa i s přesahy do současných inspirací touto hudební kulturou.

Druhý ročník Ullmannovských slavností, konaný v září 2020, už jednoznačně nabyl mezinárodního charakteru, neboť se na něm kromě obou měst a českých pořadatelů  podílely i významné kulturní instituce české, polské a rakouské.

Tento mezinárodní rozměr zachová a dále rozvine i ročník třetí, který se Českém Těšíně a Cieszyně uskuteční od 21. do 24. dubna 2022. Pořadateli jsou čeští, polští a rakouští partneři. Festival proběhne pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, měst Český Těšín a Cieszyn, okresu Cieszyn, generálního konzula Rakouska v Katovicích, generální konzulky Polské republiky v Ostravě a ředitelů rakouských kulturních center v Praze a ve Varšavě.

Na zahajovacím komorním koncertu festivalu  21. dubna, konaném tentokrát v polském Cieszynie, vystoupí dvě umělkyně, které ztělesňují skutečně globální charakter zájmu o Ullmannovo dílo – izraelská pěvkyně, žijící ve Vídni, Shira Karmon, a španělská pianistka Maria Garzon, které publiku nabídnou písně a klavírní skladby Viktora Ullmanna. Další koncertní večer, 22. dubna v českotěšínské synagoze bude patřit českému klavíristovi a skladateli Janu Duškovi, jehož recitál kromě Ullmannovy hudby představí též kompozice jeho současníků i  světovou premiéru vlastní Duškovy skladby, inspirované Viktorem Ullmannem. Rakousko bude letos reprezentovat experimentální hudebně-divadelní soubor ARBOS z korutanského Klagenfurtu, který 23. dubna na Malé scéně Těšínského divadla v Českém Těšíně uvede svoji loutkovou verzi nejznámějšího Ullmannova díla, opery Císař Atlantidy aneb Odepření Smrti. Závěrečný den festivalu, 24. dubna, bude opět věnován hudebnímu divadlu – díky spolupráci ULLMANNOVSKÝCH  SLAVNOSTÍ s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě bude moci festivalové publikum (formou zájezdu) shlédnout operní dílo dalšího Ullmannova současníka a „terezínského skladatele” Hanse Krásy Zásnuby ve snu (na motivy novely F. M. Dostojevského Strýčkův sen).

Součástí doprovodného programu festivalu bude letos (22. dubna) poprvé i mezinárodní  konference s názvem „Recepce díla Viktora Ullmanna ve střední Evropě”, která formou přitažlivou i pro laické publikum představí napínavou historii poválečného znovuobjevování osoby a díla Viktora Ullmanna v České republice, Polsku, Rakousku a Německu. Dalším doprovodným programem bude již tradiční procházka „Po stopách Viktora Ullmanna v Cieszyně”.

Přejeme vám, vážení příznivci hudby, ať již tuzemští či zahraniční, abyste v obou částech Těšína strávili i letos krásné jarní dny, naplněné hudbou i vzpomínkami na skladatele, kteří zemřeli příliš brzy…

ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2022
III. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Český Těšín, Cieszyn
21. – 24. 4. 2022

Čtvrtek 21. 4. v 18  hodin, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Rynek 12, Cieszyn
Slavnostní zahájení festivalu
Film „Viktor Ullmann – biografie nahrávky“ (úryvek)
Komorní koncert z díla Viktora Ullmanna
Účinkují: Shira Karmon  – soprán (Rakousko / Izrael)
Maria Garzon – klavír (Rakousko / Španělsko)
Tři písně v jidiš (Brezulinka), op. 53
Šest písní na slova Alberta Steffena, op. 17
Sonáta č. 7 pro klavír
Šest písní na slova Louïse Labé, op. 34 (výběr)
Little Cakewalk (Chançons des enfants francaises)
Vstup volný, počet míst omezený, vstupenky zdarma si vyzvedněte v Turistickém informačním centru v Českém Těšíně, Hlavní tř. 1


Pátek 22. 4. v 10 – 15 hodin, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn
Odborná konference
Recepce díla Viktora Ullmanna v zemích Střední Evropy ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů
(garant akce/ ředitel ITS prof. Lubomír Spurný)
Referenti z České republiky, Polska a Německa  – prof. Lubomír Spurný, prof. Dr hab. Magdalena Dziadek, Dr. Albrecht Dümling, dr Witold Pieńkowski, Mgr. Irena Troupová
(bez tlumočení, překlady referátů k dispozici v programové brožuře)
Vstup volný, počet míst omezený, vstupenky zdarma si vyzvedněte v Turistickém informačním centru v Českém Těšíně, Hlavní tř. 1


Pátek 22. 4. v 18 hodin,
Synagoga Schomre Schabos, Český Těšín
Klavírní recitál
Jan Dušek (Česká republika)
Pavel Haas: Suita pro klavír, op. 13
Jan Dušek: Čekání na úsvit. Sonáta pro klavír (světová premiéra)
Viktor Ullmann: Klavírní sonáta č. 6, op. 49
Rudolf Karel: Tema con variazioni, op. 13
Vstup 100,- Kč
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru v Českém Těšíně, Hlavní tř. 1


Pátek 22. 4. v 18 hodin,
Synagoga Schomre Schabos, Český Těšín
Klavírní recitál
Jan Dušek (Česká republika)
Pavel Haas: Suita pro klavír, op. 13
Jan Dušek: Čekání na úsvit. Sonáta pro klavír (světová premiéra)
Viktor Ullmann: Klavírní sonáta č. 6, op. 49
Rudolf Karel: Tema con variazioni, op. 13
Vstup 100,- Kč
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru v Českém Těšíně, Hlavní tř. 1


Pátek 22. 4. v 18 hodin,
Synagoga Schomre Schabos, Český Těšín
Klavírní recitál
Jan Dušek (Česká republika)
Pavel Haas: Suita pro klavír, op. 13
Jan Dušek: Čekání na úsvit. Sonáta pro klavír (světová premiéra)
Viktor Ullmann: Klavírní sonáta č. 6, op. 49
Rudolf Karel: Tema con variazioni, op. 13
Vstup 100,- Kč
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru v Českém Těšíně, Hlavní tř. 1


Pátek 22. 4. v 18 hodin,
Synagoga Schomre Schabos, Český Těšín
Klavírní recitál
Jan Dušek (Česká republika)
Pavel Haas: Suita pro klavír, op. 13
Jan Dušek: Čekání na úsvit. Sonáta pro klavír (světová premiéra)
Viktor Ullmann: Klavírní sonáta č. 6, op. 49
Rudolf Karel: Tema con variazioni, op. 13
Vstup 100,- Kč
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru v Českém Těšíně, Hlavní tř. 1


Pátek 22. 4. v 18 hodin,
Synagoga Schomre Schabos, Český Těšín
Klavírní recitál
Jan Dušek (Česká republika)
Pavel Haas: Suita pro klavír, op. 13
Jan Dušek: Čekání na úsvit. Sonáta pro klavír (světová premiéra)
Viktor Ullmann: Klavírní sonáta č. 6, op. 49
Rudolf Karel: Tema con variazioni, op. 13
Vstup 100,- Kč
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru v Českém Těšíně, Hlavní tř. 1

2022
POŘADATELÉ/ ORGANIZATORZY/ VERANSTALTER

Městská knihovna Český Těšín/ Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie/ Stadtbibliothek Český Těšín
NOEMI Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci/ Agencja komunikacji międzynarodowej/Agentur für internationale Kommunikation, Praha
Město Český Těšín/ Miasto Czeski Cieszyn/ Stadt Český Těšín
Město Cieszyn/ Miasto Cieszyn/ Stadt Cieszyn
Okresní úřad Cieszyn/ Powiat Cieszyński/ Bezirksamt Cieszyn
Rakouské kulturní fórum ve Varšavě/ Austriackie Forum Kultury w Warszawie/
Österreichisches Kulturforum Warschau
Muzeum Těšínského Slezska/Muzeum Śląska Cieszyńskiego/ Museum des Teschener Schlesiens, Cieszyn

HLAVNÍ PARTNER/GLÓWNI PARTNERZY/HAUPTPARTNER
Ministerstvo kultury ČR/ Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej/ Kulturministerium der Tschechischen Republik
Moravskoslezský kraj / Województwo Morawsko-Śląskie / Mährisch-Schlesische Region

Záštity nad festivalem převzali/ Festiwal odbywa się pod patronatem/ Die Schirmherrschaft übernahmen:
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje/ hetman Województwa Morawsko-Śląskiego/ Hauptmann der Mährisch-Schlesischen Region
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě/ Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie/ Generalkonsulin der Republik Polen in Ostrava
Mirosław Bienioszek, honorární konzul Rakouské republiky v Katovicích/ Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach/ Honorarkonsul der Republik Österreich in Kattowitz
Andreas Schmidinger, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze/ dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Pradze/ Direktor des Österreichischen Kulturforums Prag
Gudrun Hardiman-Pollross, ředitelka Rakouského kulturního fóra ve Varšavě/ dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie/ Direktorin des Österreichischen Kulturforums Warschau
Mieczysław Szczurek, přednosta Okresního úřadu Těšín/ starosta Powiatu Cieszyńskiego/ Leiter des Bezirksamts Cieszyn
Gabriela Hřebačková, starostka města Český Těšín/ Burmistrz miasta Czeskiego Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Český Těšín
Gabriela Staszkiewicz, starostka města Těšín/ Burmistrz miasta Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Cieszyn

PARTNEŘI/ PARTNERZY/ PARTNER
Rakouské kulturní fórum v Praze/ Austriackie Forum Kultury w Pradze/ Österreichisches Kulturforum Prag
Národní divadlo moravskoslezské/ Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie/ Mährisch-Schlesisches Nationaltheater Ostrava
Polsko-rakouská společnost/ Towarzystwo Polsko-Austriackie/ Polnisch-Österreichische Gesellschaft, Cieszyn
Institut terezínských skladatelů/ Instytut Kompozytorów Terezińskich/ Institut Theresienstädter Komponisten
Polský svaz kulturně osvětový/ Polski Związek Kulturalno-Oświatowy/ Polnischer Kultur- und Bildungsverband Český Těšín
Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Těšín/ Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Cieszyn/ Teschener Kulturzentrum „Nationalhaus“, Cieszyn
Rotary kluby/ Rotary kluby/ Rotary Clubs Opava, Frýdek-Místek a Kopřivnice

2022

Mezinárodní odborná konference
RECEPCE DÍLA VIKTORA ULLMANNA V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY
Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Muzeum Těšínského Slezska ), ul. T. Regera 6, Cieszyn
Pá 22. 4. 2022, 10-15 hodin

V rámci třetího ročníku festivalu ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2022
se – poprvé  v České republice – uskuteční mezinárodní setkání odborníků z České republiky, Polska a Německa, tedy zemí, které bezprostředně souvisejí s životními osudy Viktora Ullmanna, aby odhalili složitou a napínavou, i pro laiky přitažlivou historii znovuobjevování osoby a díla skladatele v poválečné Evropě. Přestože Ullmannova hudba poprvé po válce zazněla „již“ v roce 1975 v Amsterdamu, trvalo ještě dalších patnáct let, než se – také díky pádu „železné opony“ – mohla mezinárodní hudební scéna s jeho dílem začít seznamovat ve větší míře a intenzitě. V každé uvedené zemi přitom toto „znovuobjevování“ probíhalo odlišně. I toto srovnání nabídnou příspěvky našich referentů:

Dr. Albrecht Dümling (Berlín), předseda představenstva společnosti musica reanimata
Průlom s „Císařem Atlantidy“. K recepci díla Viktora Ullmanna v Německu

Mgr. Irena Troupová (Praha), sopranistka a interpretka prvního CD s kompletní nahrávkou Ullmannových písní v ČR
Jak jsem se potkala s Viktorem Ullmannem

prof. Lubomír Spurný (Brno), muzikolog, proděkan Masarykovy univerzity a ředitel Institutu terezínských skladatelů, odborný garant konference Cizí pasažér Viktor Ullmann

prof. Dr hab. Magdalena Dziadek (Krakov), muzikoložka, Ústav hudební vědy Jagelonské univerzity
Historie (ne)přítomnosti Viktora Ullmanna v polském hudebním životě

Dr. Witold Pieńkowski, (Katovice), Slezská univerzita
Hudební život Těšína od přelomu 19. a 20. stol. do roku 1945

Moderace:
PhDr. Magdalena Živná (Praha), muzikoložka a programová ředitelka festivalu Ullmannovské slavnosti
Ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů
Bez tlumočení – v programové brožuře budou k dispozici překlady referátů v Č, N a P


Příspěvky referentů jsou publikovány v brožuře Ullmannovské slavnosti 2022:

ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2020
2. ročník mezinárodního hudebního festivalu Český Těšín, Cieszyn
23. – 26. září 2020PROGRAM
Středa 23.9. v 17 hodin
Kavárna Avion, Hlavní třída 2061, Český Těšín

Viktor Ullmann – oběť holocaustu i klasik hudby 20. století
Pódiová diskuse o Viktoru Ullmannovi v kontextu hudebního života v ghettu Terezín a o novém inscenačním projektu NDMS Ostrava
Diskuse se zúčastní:
Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, Ostrava
Lubomír Spurný, muzikolog, Masarykova univerzita Brno
Jaromír Nohavica, básník a písničkář, autor českého přebásnění libret k Ullmannovým operám Císař Atlantidy aneb Odepření smrti a Rozbitý džbán, Ostrava
Moderuje: Magdalena Živná, muzikoložka a překladatelka, Praha
(vstupné: 100,- Kč)

Čtvrtek 24.9. v 17 hodin
kavárna Avion, Český Těšín
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
(vstup pouze na pozvánky)
Angels Duo (bratři Kamil a Aleksander Aniołovi) – kytary (Polsko), vítězové VI. ročníku Těšínských hudebních setkání „Viktor Ullmann in memoriam“ 2019
(Piazzolla, Granados, Scarlatti, ad.)
Zahájení výstavy „Viktor Ullmann – neklidný Středoevropan“ v zimní zahradě kavárny Avion

Pátek 25.9. v 10 hodin
kavárna Avion, Český Těšín
Viktor Ullmann v kontextech
Přednáška pro studenty a veřejnost
K 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau a 75. výročí osvobození ghetta Terezín
Lubomír Spurný, muzikolog
(vstup volný)

Pátek 25.9. v 18 hodin
Synagoga Schomre Chabos, Božkova ul., Český Těšín
Láska, válka a jazz
Komorní koncert z děl Viktora Ullmanna a Erwina Schulhoffa
Rupert Bergmann – baryton, Christoph Traxler – klavír (Rakousko), moderace: Magdalena Živná
(vstupné: 100,- Kč)

Sobota 26.9. v 10 hodin
sraz na parkovišti před supermarketem Intermarche, Cieszyn, ul. Górna 21
Po stopách Viktora Ullmanna v Cieszyně – komentovaná prohlídka
Výklad: Irena French, historička, Muzeum Těšínského Slezska, Cieszyn
(vstup volný)

Sobota 26.9. v 17 hodin
Těšínské centrum kultury „Dom Narodowy“, Náměstí 12, Cieszyn
K poctě Viktora Ullmanna
Koncert smyčcového kvarteta Foederis Ensemble (Polsko)
Anna Markiewicz – violoncello, Karolina Gutowska – housle, Stanisław Dziąg – housle, Marek Czech – viola
(Ullmann, Krása, Haas, Eröd)
(vstup volný)

POŘADATELÉ
Městská knihovna Český Těšín
Město Těšín
NOEMI Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci, Praha
Rakouské kulturní fórum ve Varšavě
Okresní úřad Těšín

HLAVNÍ PARTNEŘI
Fond budoucnosti Rakouské republiky
Nadace Židovské obce v Praze

PARTNEŘI
Město Český Těšín
Rakouské kulturní fórum v Praze
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
Polsko-rakouská společnost, Těšín
Muzeum Těšínského Slezska, Těšín
Polský svaz kulturně osvětový, Český Těšín
Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Těšín
Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín
Institut terezínských skladatelů, Terezín

Festival podpořily Rotary kluby:
RC Opava, RC Praha City a RC Frýdek-Místek a Kopřivnice

ZÁŠTITY NAD FESTIVALEM PŘEVZALI:
Andreas Schmidinger, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze
Rupert Weinmann, ředitel Rakouského kulturního fóra ve Varšavě
Mirosław Bienioszek, honorární konzul Rakouské republiky v Katovicích
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě
Mieczysław Szczurek, přednosta Okresního úřadu Těšín
Gabriela Hřebačková, starostka města Český Těšín
Gabriela Staszkiewicz, starostka města Těšín

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-zukunfst.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-knihovna.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-ciezin.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-noeami.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-austricsce.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-powiat.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-ceskytesin.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-rkc.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-konsulat-at.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-konzulat.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-museum.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-60lat.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-ciezsky.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-terezin.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-ndms.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-pzko.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-rotary-150x150.png.