Kontakty 2020-08-03T11:48:50+02:00

Festivalový tým 2020

 

  Jana Galášová
ředitelka festivalu
  Magdalena Živná,
programová ředitelka
  Łukasz Kazimierowicz
organizační ředitel polské části festivalu
  Maria Gawlas
organizátorka událostí k uctění
památky V. Ullmanna v Cieszyně
  Irena French
historička, garantka pro výzkum života rodiny
Viktora Ullmanna na území města Cieszyn
  Pavel Noga
grafický design

Autoři odborných článků: Magdalena Živná, Jacek Proszyk, Irena French
Autorka výstavy: Viktor Ullmann – neklidný Středoevropan: ©Magdalena Živná
Editorka publikace: Ullmannovské slavnosti 2020. Uroszystości Ullmannowskie 2020. Ullmann-Feierlichkeiten 2020: Magdalena Živná
Překlady: Roksana Waraksa, Joanna Schönwald, Magdalena Živná, Petr Brod

Kontakty pro média:
Jana Galášová, Český Těšín – reditel@knihovnatesin.cz (česky)
Magdalena Živná, Praha – m.zivna@noemi-media.cz (česky a německy)
Łukasz Kazimierowicz, Cieszyn – kultura@um.cieszyn.pl (polsky)