Konference

Konference 2022-04-27T08:29:27+02:00

Mezinárodní odborná konference
RECEPCE DÍLA VIKTORA ULLMANNA V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY
Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Muzeum Těšínského Slezska ), ul. T. Regera 6, Cieszyn
Pá 22. 4. 2022, 10-15 hodin

V rámci třetího ročníku festivalu ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2022
se – poprvé  v České republice – uskuteční mezinárodní setkání odborníků z České republiky, Polska a Německa, tedy zemí, které bezprostředně souvisejí s životními osudy Viktora Ullmanna, aby odhalili složitou a napínavou, i pro laiky přitažlivou historii znovuobjevování osoby a díla skladatele v poválečné Evropě. Přestože Ullmannova hudba poprvé po válce zazněla „již“ v roce 1975 v Amsterdamu, trvalo ještě dalších patnáct let, než se – také díky pádu „železné opony“ – mohla mezinárodní hudební scéna s jeho dílem začít seznamovat ve větší míře a intenzitě. V každé uvedené zemi přitom toto „znovuobjevování“ probíhalo odlišně. I toto srovnání nabídnou příspěvky našich referentů:

Dr. Albrecht Dümling (Berlín), předseda představenstva společnosti musica reanimata
Průlom s „Císařem Atlantidy“. K recepci díla Viktora Ullmanna v Německu

Mgr. Irena Troupová (Praha), sopranistka a interpretka prvního CD s kompletní nahrávkou Ullmannových písní v ČR
Jak jsem se potkala s Viktorem Ullmannem

prof. Lubomír Spurný (Brno), muzikolog, proděkan Masarykovy univerzity a ředitel Institutu terezínských skladatelů, odborný garant konference Cizí pasažér Viktor Ullmann

prof. Dr hab. Magdalena Dziadek (Krakov), muzikoložka, Ústav hudební vědy Jagelonské univerzity
Historie (ne)přítomnosti Viktora Ullmanna v polském hudebním životě

Dr. Witold Pieńkowski, (Katovice), Slezská univerzita
Hudební život Těšína od přelomu 19. a 20. stol. do roku 1945

Moderace:
PhDr. Magdalena Živná (Praha), muzikoložka a programová ředitelka festivalu Ullmannovské slavnosti
Ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů
Bez tlumočení – v programové brožuře budou k dispozici překlady referátů v Č, N a P


Příspěvky referentů jsou publikovány v brožuře Ullmannovské slavnosti 2022: