Konference

Konference 2024-02-12T09:54:43+01:00

Pátek  22.4. 2022, 10-15 hodin, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. T.Regera 6, 43-400 Cieszyn,

Mezinárodní odborná konference
Ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů

RECEPCE DÍLA VIKTORA ULLMANNA V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY

V rámci třetího ročníku festivalu ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2022
se – poprvé  v České republice – uskuteční mezinárodní setkání odborníků z České republiky, Polska a Německa, tedy zemí, které bezprostředně souvisejí s životními osudy Viktora Ullmanna, aby odhalili složitou a napínavou, i pro laiky přitažlivou historii znovuobjevování osoby a díla skladatele v poválečné Evropě.

Program konference: 

Cizí pasažér Viktor Ullmann
prof. Lubomír Spurný (Brno), muzikolog, proděkan Masarykovy univerzity v Brně a ředitel Institutu terezínských skladatelů, odborný garant konference.

Hudební život Těšína od přelomu 19. a 20. stol. do roku 1945
Dr. Witold Pieńkowski  (Cieszyn), klavírista a hudební pedagog, Slezská univerzita Katovice – Cieszyn

Průlom s „Císařem Atlantidy“. K recepci díla Viktora Ullmanna v Německu
Dr. Albrecht Dümling (Berlín), muzikolog, předseda představenstva společnosti musica reanimata

Historie (ne)přítomnosti Viktora Ullmanna v polském hudebním životě
prof. Magdalena Dziadek (Krakov), muzikoložka, Ústav hudební vědy Jagelonské univerzity v Krakově

Jak jsem se potkala s Viktorem Ullmannem
Mgr. Irena Troupová (Praha), sopranistka, muzikoložka  a interpretka prvního CD s kompletní nahrávkou Ullmannových písní v ČR

Moderace:
PhDr. Magdalena Živná (Praha), muzikoložka, spolupořadatelka a umělecká ředitelka festivalu Ullmannovské slavnosti
 Kompletní texty referátů (i texty k jednotlivým koncertům) ve všech festivalových jazycích jsou k dispozici v programové brožuře ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2022 (celkový rozsah 111 stran, cena: 100,- Kč)Na vyžádání zašle PhDr. Magdalena Živná – email: m.zivna@noemi-media.cz.