Veranstalter 2024-04-17T06:59:52+02:00

2024
POŘADATELÉ/ ORGANIZATORZY / VERANSTALTER

Městská knihovna Český Těšín/ Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie/ Stadtbibliothek Český Těšín
NOEMI Arts&Media, agentura pro mezinárodní komunikaci/ Agencja komunikacji międzynarodowej/Agentur für internationale Kommunikation, Praha
Město Český Těšín/ Miasto Czeski Cieszyn/Stadt Český Těšín
Město Těšín/Miasto Cieszyn/ Stadt Cieszyn
Rakouské kulturní fórum ve Varšavě/Austriackie Forum Kultury w Warszawie/ Österreichisches Kulturforum Warschau
Okresní úřad Těšín/ Starostwo Powiatowe w Cieszynie/ Bezirksamt Cieszyn

HLAVNÍ PARTNEŘI/ GŁÓWNI PARTNERZY/ HAUPTPARTNER

Fond budoucnosti Rakouské republiky/ Fundusz Przyszłościowy Republiki Austrii/ Zukunftsfonds der Republik Österreich
Česko-německý fond budoucnosti/ Czesko-Niemiecki Fundusz Przyszłości/ Deutsch-tschechischer Zukunftsdfonds

PARTNEŘI/ PARTNERZY/ PARTNER

Rakouské kulturní fórum v Praze/ Austriackie Forum Kultury w Pradze/ Österreichisches Kulturforum Prag
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava/ Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie/ Mährisch-Schlesisches Nationaltheater Ostrava
Polsko-rakouská společnost/ Towarzystwo Polsko-Austriackie/Polnisch-Österreichische Gesellschaft
Polský svaz kulturně osvětový/ Polski Związek Kulturalno-Oświatowy/ Polnischer Kultur- und Bildungsverband
Těšínské centrum kultury Národní dům/ Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy/ Teschner Kulturzentrum Nationalhaus
Rotary Club Frýdek-Místek a Kopřivnice
Městská knihovna Frýdek-Místek/ Biblioteka Miejska w Frýdku-Místku/ Stadtbibliothek Frýdek-Místek
Městská knihovna Havířov/ Biblioteka Miejska w Hawierzowie/ Stadtbibliothek Havířov
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI/ PARTNERZY MEDIALNI/ MEDIENPARTNER:

KlassikaPlus, portál o klasické hudbě / Portal o muzyce klasycznej / Portal über klassische Musik – www.klasikaplus.cz
Deník.cz

Záštity nad festivalem převzali/ Festiwal odbywa się pod patronatem/ Die Schirmherrschaft übernahmen:
Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje/ zastępca hetmana Województwa Morawsko-Śląskiego / stellvertretender Hauptmann der Mährisch-Schlesischen Region
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě/ Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie/ Generalkonsulin der Republik Polen in Ostrava
Mirosław Bienioszek, honorární konzul Rakouské republiky v Katovicích/ Konsul Honorowy Republiki Austrii v Katowicach/ Honorarkonsul der Republik Österreich in Kattowitz
Denise Quistorp, ředitelka Rakouského kulturního fóra v Praze/ dyrektor Austriackiego Fora Kultury w Pradze/Direktorin des Österreichischen Kulturforums Prag
Gudrun Hardiman-Pollross, ředitelka Rakouského kulturního fóra ve Varšavě/ dyrektor Austriackiego Fora Kultury w Warszawie /Direktorin des Österreichischen Kulturforums Warschau
Mieczysław Szczurek, přednosta okresního úřadu v Cieszyně/ Starosta Powiatu Cieszyńskiego/ Leiter des Bezirksamtes Cieszyn
Karel Kula, starosta města Český Těšín/ Burmistrz miasta Czeski Cieszyn /Bürgermeister der Stadt Český Těšín
Město Těšín/ Miasto Cieszyn/ Stadt Cieszyn